Fiorella
32x57 - PEI: Revestimento

Gênova
45x45 - PEI: 4

Glamour Platina
32x45 - PEI: Revestimento

Gramado
45x45 - PEI: 4

HD 1007
50x50 - PEI: 5

HD 1023
50x50 - PEI: 4

HD 1029
50x50 - PEI: Revestimento

HD 1030
50x50 - PEI: 3

HD 1031
50x50 - PEI: 4

HD 1032
50x50 - PEI: 4

HD 1701
57x57 - PEI: 4

HD 1720
57x57 - PEI: 4

HD 1721
57x57 - PEI: 4

HD 1724
57x57 - PEI: 4

HD 1725
57x57 - PEI: 4

HD 1729
57x57 - PEI: 4