Salles - Lançamento
75,5x75,5 (RT) - PEI: 4

Scuro - Lançamento
75,5x75,5 (RT) - PEI: 4

SELENE BEGE
32x57,5 - PEI: Revestimento

SINTRA
32x57,5 - PEI: Revestimento

Soft Crema Matte - Lançamento
75,5x75,5 (RT) - PEI: 4

Stylo Matte
39x75,5 (RT) - PEI: Revestimento

Tones Wave
39x75,5 (RT) - PEI: Revestimento

Toscana Branco
45,5x45,5 - PEI: 4

Trafane
45,5x45,5 - PEI: 5

Trevi
45,5x45,5 - PEI: 4

Trieste Bege
45,5x45,5 - PEI: 4

TROIANO
32x57,5 - PEI: Revestimento

Ypê Real
45,5x45,5 - PEI: 3

Zalla Bege - Lançamento
75,5x75,5 (RT) - PEI: 4

Zalla Cinza - Lançamento
75,5x75,5 (RT) - PEI: 4

1738
57,5x57,5 - PEI: 4