Retro Mix - Lançamento
39x75,5 - PEI: Revestimento

RT Cimento Brilho - Lançamento
56x56 - PEI: 4

Stylo Brilho - Lançamento
39x75,5 - PEI: Revestimento

Stylo Matte - Lançamento
39x75,5 - PEI: Revestimento

Tones Wave - Lançamento
39x75,5 - PEI: Revestimento

Wood Wave - Lançamento
39x75,5 - PEI: Revestimento